Cipronerton

Abis
Adivit
Aflovag
Algolider
Adivit K
Aveggio
Bronco Balsamina
Cianosid
Cicatridina
Cipronerton cpr
Destrolac scir & pulvere
Drenalisin
Energ
Equidral
Ferrosil
Flumos
Forvit
Gravid
Ialoclean spray
Ibutop
Itamelagin
Lactis b complex
Memos
Naf srapy & gocce
Lipomar
Matervit
Meresa
Migrenerton
Mineral K Magnesio
Micostop
Redox gocce
Omistat
Pergastid
Protec
Puervit
Samper
Vertigo
VITAgyn


Cipronerton


10 tableta 750mg (Ciproflaxacin) Dozimi: 1-2 tableta në ditë

Antibiotik me spektër të gjerë – Veprim i fuqishëm antibakterial

Infeksion:
- të rrugëvë te frymëmarrjes
- të Lëkurës, artikulacioneve dhe kockave
- të komplikuara intra-abdominale
- të traktit urinar

• Siguri e lartë terapeutike
• Efekt i provuar klinikisht
• Tolerohet mirë
• Tableta ndahet lehtë në dy pjesë

Infeksione të traktit urinar të shkaktuara nga Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, methicillin-susceptible Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus ose Enterococcus faecalis.

Cistitet akute jo të komplikuara te femrat të shkaktuara nga Escherichia coli ose Staphylococcus saprophyticus.

Prostata kronike bakteriale e shkaktuar nga Escherichia coli ose Proteus mirabilis.

Infeksione të traktit të poshtëm respirator të shkaktuara nga Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, or penicillin-susceptible Streptococcus pneumoniae. Also, Moraxella catarrhalis

Sinusitet akute të shkaktuara nga Haemophilus influenzae, penicillin-susceptible

Streptococcus pneumoniae ose Moraxella catarrhalis.

Infeksionet e lëkurës të shkaktuara nga Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, methicillin-susceptible Staphylococcus epidermidis ose Streptococcus pyogenes.

Infeksione të kockave dhe artikulacioneve të shkaktuara nga Enterobacter cloacae, Serratia marcescens ose Pseudomonas aeruginosa.

Infeksione të komplikuara intra-abdominale (duke u përdorur në kombinim me metronidazolin) të shkaktuara nga Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ose Bacteroides fragilis.

Diarreja e shkaktuar nga Escherichia coli (enterotoxigenic strains), Campylobacter jejuni, Shigella boydii †, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri ose Shigella sonnei kur terapia bakteriale është e indikuar.

Typhoid Fever (Enteric Fever) e shkaktuar nga Salmonella typhi..

Gonorreja jo e komplikuar cervikale dhe uretrale si pasojë e Neisseria gonorrhoeae.

Antibiotik që e di rrugën e tij ,prandaj drejt e në shenjë!